Tipy na výlet

Ivančice – vznikly jako královské město ve 13. století, zřejmě současně s městem byl založen i gotický hrad, doložený poprvé roku 1329. V letech 1421 – 1435 tu byla husitská posádka. Roku 1486 postoupil Vladislav II. Ivančice dědičně Vilémovi z Pernštejna. Koncem 15. století přešly sňatkem na pány z Lipé a ti o sto let později přestavěli původní hrad v jednopatrový renesanční zámek zakončený atikovým štítem. Roku 1622 připadly Ivančice Lichtenštejnům a zámek se změnil nejprve ve hospodářskou budovu, od poloviny 18. století sloužil jako kasárna (menší úpravy v nádvorní části), na počátku 19. století jako vojenská nemocnice. V roce 1873 přistavěno druhé patro a odstraněn původní štít. Od roku 1878 byly v zámku umístěny kanceláře a též městské muzeum …

Rozhledna Réna – se nachází na kopci nad městem Ivančice a je součástí stejnomenného parku. Patří k nejmenším v ČR, je vysoká pouze 4 metry. Současná podoba rozhledny pochází z roku 1930, kdy byla tato skromná stavba postavena a pojmenována dle malíře Alfonse Muchy …

Rozhledna Na Oklikách (248 mnm) – leží na východním okraji města nad skalními útesy zvané Okliky,  v roce 1911 byl zbudován dřevěný vyhlídkový gloriet. V roce 1938 byl přestavěn na betonovou rozhlednu se stříškou, odtud se naskýtá široký rozhled na rénské lesy, do hlubokého údolí …

Železniční most – zvaný také Ivančický viadukt, se nachází asi dva kilometry jihovýchodně od Ivančic. Přetínal údolí řeky Jihlavy kousek za rozdvojením železniční trati. Dnes z něj zbývá pouze torzo s jedním pilířem na levé straně řeky. Projekt mostu pro vznik nové trat v těchto místech vznikl v roce 1868. Jednalo se o 373,5 metru dlouhý most s pěti litinovými pilíři, který se tyčil 42 metrů nad hladinou řeky Jihlavy …

Zřícenina kláštera Rosa coeli (Dolní Kounice) – se nachází v údolí řeky Jihlavy přímo pod hradním kopcem. Klášter se řadí k nejvýznamnějším středoevropským církevním stavbám vrcholné gotiky. Spolu s hradem tvoří harmonický celek, který nemá v našich zemích obdoby. Mohutné zdivo klášterního chrámu a přilehlých staveb upoutá snad každého návštěvníka svou nevšední monumentalitou …

Zámek Oslavany – původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě „Vallis s. Mariae“ (Údolí Mariino) byl založen v roce 1225 Heilwigou ze Znojma. V roce 1228 vysvěcen byl olomouckým arcibiskupem za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. a jeho rodiny. V roce 1423 byl klášter údajně vypálen husity a dispoziční právo na něj dostal od krále Vladislava Jagelonského v roce 1471 Vilém z Perštejna …

Cyklostezky v okolí Ivančic – převzato z www.ivancice.cz – Již od svého založení Mikroregion Ivančicko investuje každoročně stotisícové částky na realizaci a značení cyklostezek v oblasti Jihozápadního Brněnska. Představíme Vám tématické okruhové cyklostezky Energetickou, Templářskou, Pivovarskou a Hornickou. Všechny cyklotrasy jsou řádně vyznačeny. Poprvé Vám přehlednou formou přinášíme propagaci cyklostezek i v elektronické formě včetně map, popisů jednotlivých tras, fotek malebné přírody a památek, možností občerstvení, ubytování a stravování na trasách a podélných profilů tras. Generálním partnerem realizace cyklostezek na Jihozápadním Brněnsku je skupina ČEZ, dále jsou využívány prostředky získané z dotací rozpočtu Jihomoravského kraje, vlastní zdroje Mikroregionu a jednotlivých obcí.

Energetická cyklostezka – tématická okruhová stezka Energetická 5175, 5173, 403 a bílé pásové značení. Od historie do současnosti energetiky přes dvě přehrady na řece Jihlavě. Zámek Oslavany, Nová Ves, Senorady, Mohelno, přehradní hráz Mohelenské přehrady, Mohelenská hadcová step, Dukovany, IC Elektrárny Dukovany, hráz Malešické přehrady, IC PVE Malešice, Kramolín, rozhledna Babylon, Mohelno, Oslavany. Délka 48 km.

Templářská cyklostezka – okruhová tématická cyklostezka Templářská. Kolem zřícenin hradů na Oslavě a Jihlavě za pivem Templář 5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a modré pásové značení Oslavany, Ketkovice, Senorady, Biskoupky , Templštýn , Hrubšice, Řeznovice, Ivančice, Alexovice – Ivančice, Letkovice, Oslavany. Délka 39 km.

Pivovarská cyklostezka – okruhová tématická cyklostezka Pivovarská 5170, 5199, 403, 5106, 5107, 5175, zelené pásové značení. Z Oslavanského zámeckého pivovaru k Dalešickému pivovaru filmových Postřin. Trasa: Vhodná pro krosová a horská kola. Oslavany, Čučice, U Jána, Ketkovský mlýn (údolí Oslavy pod zříceninou Ketkovského hradu Levnova), Senorady, Mohelno, rozhledna Babylon, Kramolín, hráz přehrady Dalešice, pivovar Dalešice, kolem zříceniny hradu Rabštejn – přehrada Mohelno, Mohelenská hadcová step, Mohelno, Lhánice, Biskupský kopec – Biskoupky, Nová Ves, Oslavany.

Hornická cyklostezka – tématická okruhová cyklostezka Hornická. Od kouzelného údolí Oslavy k Bílému potoku bývalým Rosicko-oslavanským kamenouhelným revírem za hornickými památkami. 5173, 5171, 5193, 5189, 5199, 5170 a červené pásové značení. Zámek Oslavany, Zbýšov, Babice, Zastávka, Mariánské údolí, Okrouhlík, Říčky, Javůrek, Domašov, Rudka, Litostrov, Zbraslav, Příbram, Vysoké Popovice, Dukovany, Ketkovice, Oslavany. Délka 50 km. Krátký okruh: Oslavany, Zbýšov, Zakřany, Dukovany, Ketkovice, Oslavany – délka 25km.